Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera

Vodnik z naslovom Cvet skrivnosti z nazornimi barvnimi fotografijami in kratkim opisom predstavi 171 zna?ilnih rastlinskih vrst, ki jih lahko najdemo na potepu po Cerkniškem jezeru in njegovi bližnji okolici. Slike prikazujejo cveto?e rastline, ki smo jih za boljšo preglednost razvrstili po barvi cvetov, znotraj barvnih sklopov pa po sorodnosti. Kratek opis vklju?uje glavne zna?ilnosti, po katerih se vrsta lo?i od drugih, ?as cvetenja in ekološke zahteve vrste ter njeno razširjenost in ogroženost v Sloveniji. V knjižico so vklju?ene pogoste in opazne rastline, pa tudi tiste bolj redke in ogrožene, take, ki jih ve?krat spregledamo kot ne.

Žepni vodnik na kratko predstavi tudi izjemnost in neponovljivost presihajo?ega Cerkniškega jezera in njegov pomen pri ohranjanju in varovanju izginjajo?ih življenjskih prostorov, poleg tega pa še naše cilje in aktivnosti, ki bodo pripomogli k varstvu narave.
 
Natisnili smo ga v 10 000 izvodih. Namenjen je predvsem ljudem, ki želijo narediti prve korake v spoznavanju rastlinstva Slovenije z uporabo enostavnega slikovnega klju?a za dolo?anje vrst. Uporabljali ga bodo lahko tako obiskovalci jezera, ki si želijo sami raziskovati naravo kot tudi u?itelji in u?enci v okviru razli?nih dejavnosti.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si