Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Zgo?enka 'Biserna ogrlica narave'

V okviru projekta LIFE – Narava 'Presihajo?e Cerkniško jezero' smo izdali zgoš?enko, ki uporabnika popelje v svet spremenljivih podob presihajo?ega jezera.
Ob kon?anju projekta Life je bilo izdelanih 5000 ra?unalniških zgoš?enk z naslovom 'Biserna ogrlica narave'. Namenjene so brezpla?ni promociji projekta in Notranjskega regijskega parka, predvsem pa narave same in dvigu naravovarstvene zavesti zlasti med mladimi. Na zgoš?enki je 550 digitalnih fotografij, ki so v nadaljnji uporabi lahko velik pripomo?ek pri delu in u?enju v osnovnih ter srednjih šolah. Ra?unalniška zgoš?enka v sliki in besedi predstavlja izjemno bogato naravno in kulturno dediš?ino Notranjskega regijskega parka in na?rtovane ter izvedene akcije v sklopu projekta.
 
CD je namenjen obiskovalcem razstav o Cerkniškem jezeru, strokovni javnosti, predvsem pa osnovnošolcem kot ciljni populaciji, ki mora spoznati na?ine varstva narave.
CD bodo v ?asu projekta dobili vsi osnovnošolci znotraj Notranjskega regijskega parka in v okoliških šolah. Del zgoš?enk pa je bil brezpla?no razdeljen skupaj z Monografijo o Cerkniškem jezeru.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si