Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monografija Cerkniško jezero

Monografija Cerkniško jezero
 
Ob zaklju?ku 3-letnega projekta LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajo?e Cerkniško jezero« smo izdali monografijo Cerkniško jezero. Barvne fotografije Valentina Scheina in Branka ?erveka na 130ih straneh spremljajo teksti, ki bralca nagovarjajo k premisleku o odnosu do varstva narave, v kateri živijo. V delu smo tako predstavili 150-letna prizadevanja, da bi Cerkniško jezero podredili ?lovekovim potrebam, vanj smo vklju?ili številna besedila obiskovalcev in raziskovalcev jezera, tudi teksta borca za ohranitev Cerkniškega jezera Pavla Kunaverja in biospeleologa Marka Aljan?i?a. Zapisa o posebnostih in lepotah Cerkniškega jezera nikogar ne puš?ata ravnodušnega. Ker nam ljudje ob jezeru v varstvu niso zapustili le narave, pa? pa tudi bogato zgodovinsko, kulturno in etnološko dediš?ino, smo v monografijo vklju?ili tudi pripovedko o nastanku Cerkniškega jezera, kot jo je zapisal Jožef Žirovnik.
Monografijo zaklju?ujemo s predstavitvijo Notranjskega regijskega parka in projekta
LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajo?e Cerkniško jezero«.
Ker smo želeli, da monografijo prejmejo vsa gospodinjstva z obmo?ja Notranjskega regijskega parka, so jo doma?ini najprej prejeli v Knjižnici Jožeta Udovi?a Cerknica, nato pa je bila na voljo tudi uporabnikom knjižni?nih enot v Novi vasi in Starem trgu. Javnosti smo knjigo predstavili 2. februarja, na svetovni dan mokriš?. Cerkniško jezero z Rakovim Škocjanom in Križno jamo namre? sodi med ramsarska obmo?ja, torej predstavlja mokriš?e svetovnega pomena.  15.000 izvodov monografije je do danes skoraj že pošlo, kar pomeni, da monografija k varstvu narave in svojem odnosu do nje nagovarja številne bralce, predvsem doma?ine, kar je dober obet za prihodnost Notranjskega regijskega parka.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si