Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monografija Cerkniško jezero

Monografija Cerkniško jezero
 
Ob zaključku 3-letnega projekta LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajoče Cerkniško jezero« smo izdali monografijo Cerkniško jezero. Barvne fotografije Valentina Scheina in Branka Červeka na 130ih straneh spremljajo teksti, ki bralca nagovarjajo k premisleku o odnosu do varstva narave, v kateri živijo. V delu smo tako predstavili 150-letna prizadevanja, da bi Cerkniško jezero podredili človekovim potrebam, vanj smo vključili številna besedila obiskovalcev in raziskovalcev jezera, tudi teksta borca za ohranitev Cerkniškega jezera Pavla Kunaverja in biospeleologa Marka Aljančiča. Zapisa o posebnostih in lepotah Cerkniškega jezera nikogar ne puščata ravnodušnega. Ker nam ljudje ob jezeru v varstvu niso zapustili le narave, pač pa tudi bogato zgodovinsko, kulturno in etnološko dediščino, smo v monografijo vključili tudi pripovedko o nastanku Cerkniškega jezera, kot jo je zapisal Jožef Žirovnik.
Monografijo zaključujemo s predstavitvijo Notranjskega regijskega parka in projekta
LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajoče Cerkniško jezero«.
Ker smo želeli, da monografijo prejmejo vsa gospodinjstva z območja Notranjskega regijskega parka, so jo domačini najprej prejeli v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica, nato pa je bila na voljo tudi uporabnikom knjižničnih enot v Novi vasi in Starem trgu. Javnosti smo knjigo predstavili 2. februarja, na svetovni dan mokrišč. Cerkniško jezero z Rakovim Škocjanom in Križno jamo namreč sodi med ramsarska območja, torej predstavlja mokrišče svetovnega pomena.  15.000 izvodov monografije je do danes skoraj že pošlo, kar pomeni, da monografija k varstvu narave in svojem odnosu do nje nagovarja številne bralce, predvsem domačine, kar je dober obet za prihodnost Notranjskega regijskega parka.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si