Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Na?rt upravljanja

V povezavi najdete Na?rt upravljanja za projektno obmo?je Presihajo?e Cerkniško jezero, v katerem so predstavljene dru×bene in gospodarske, geološke in geografske ter biotske zna?ilnosti tega, v svetovnem merilu, izjemnega obmo?ja. Sledijo upravljalske osnove, cilji in ukrepi za trajnostno upravljanje z obmo?jem, ki je neprecenljivo tako za rastlinski in ×ivalski svet kot za ?loveka.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si