Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
"Spomin"

Z namenom popularizacije narave Cerkniškega jezera in okolice smo v Notranjskem regijskem parku v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero" pripravili in izdali igro "Spomin", ki jo bodo po Novem letu prejeli u?enci in otroci cerkniške osnovne šole in vrtca.

Igro sestavlja 15 parov kartic s fotografijami živalskih in rastlinskih vrst, ki živijo na obmo?ju Cerkniškega jezera in okolice ter so ogrožene in zavarovane v evropskem merilu. Tem vrstam na kratko pravimo kar "Natura vrste", po evropskem omrežju posebnih varstvenih obmo?ij (Natura 2000), ki so jih dolo?ile države ?lanice Evropske unije.

Ve? o igri "Spomin" in zanimivosti o vklju?enih živalskih in rastlinskih vrstah si preberite TUKAJ.

Igra "Spomin", ki jo bodo prejeli otroci in u?enci cerkniške ob?ine

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si