Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monitoring projekta LIFE

Notranjski regijski park sta dne 21.10.2009 obiskala mag. Julijana Lebez Lozej iz Ministrstva za okolje in prostor ter dr. Mitja Kaligari?, monitor projektov LIFE Narava. Namen njunega obiska je bil oceniti napredek posameznih akcij v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero, ki se s koncem letošnjega leta zaklju?uje. Vodja projekta, Tanja Vasilevska, je prisotnim predstavila e zaklju?ene akcije, pri ?emer je izpostavila klju?ni namen projekta, in sicer uspešno izvedeno botani?no conacijo in poskusno renaturacijo vodotokov. Po kon?ani predstavitvi je sledil ogled renaturiranih meandrov Goriškega Brei?ka in Tresenca. Gosta sta ocenila, da projektne aktivnosti potekajo v skladu s ?asovnim in finan?nim na?rtom.

Ob obnovljeni strugi Tresenca

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si