Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monitoring projekta LIFE

Notranjski regijski park sta dne 21.10.2009 obiskala mag. Julijana Lebez Lozej iz Ministrstva za okolje in prostor ter dr. Mitja Kaligarič, monitor projektov LIFE Narava. Namen njunega obiska je bil oceniti napredek posameznih akcij v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, ki se s koncem letošnjega leta zaključuje. Vodja projekta, Tanja Vasilevska, je prisotnim predstavila že zaključene akcije, pri čemer je izpostavila ključni namen projekta, in sicer uspešno izvedeno botanično conacijo in poskusno renaturacijo vodotokov. Po končani predstavitvi je sledil ogled renaturiranih meandrov Goriškega Brežička in Tresenca. Gosta sta ocenila, da projektne aktivnosti potekajo v skladu s časovnim in finančnim načrtom.

Ob obnovljeni strugi Tresenca

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si