Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Didaktična igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru"

Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajoče Cerkniško jezero za učence 5. razredov devetletke pripravil didaktično igro z naslovom "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru", ki služi kot učni pripomoček pri obravnavi in utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih pri predmetu Naravoslovje in tehnika.

Didaktično igro sestavlja 26 kartončkov z upodobljenimi različnimi organizmi, ki živijo na območju Cerkniškega jezera in se med seboj povezujejo v prehranjevalnem spletu. Preko igre učenci odkrivajo številne medsebojne povezave in odvisnost organizmov drug od drugega.

Več o didaktični igri...

Primer kartončkov, ki sestavljajo didaktični igro

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si