Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Didakti?na igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru"

Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero za u?ence 5. razredov devetletke pripravil didakti?no igro z naslovom "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru", ki služi kot u?ni pripomo?ek pri obravnavi in utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih pri predmetu Naravoslovje in tehnika.

Didakti?no igro sestavlja 26 karton?kov z upodobljenimi razli?nimi organizmi, ki živijo na obmo?ju Cerkniškega jezera in se med seboj povezujejo v prehranjevalnem spletu. Preko igre u?enci odkrivajo številne medsebojne povezave in odvisnost organizmov drug od drugega.

Ve? o didakti?ni igri...

Primer karton?kov, ki sestavljajo didakti?ni igro

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si