Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
U?ni listi in navodila

Notranjski regijski park je ob koncu lanskega šolskega leta v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero pripravil sklop u?nih listov za u?ence in navodil za u?itelje iz petih razli?nih tem.

U?ni listi so namenjeni utrjevanju in tudi obravnavi u?ne snovi izbranih vsebin iz u?nega na?rta devetletke. U?nim listom so priložena navodila za u?itelje, s pomo?jo katerih si u?itelji lahko pomagajo pri izvedbi predlaganih dejavnosti.

Ob predlaganih dejavnostih (naravoslovni dnevi in delavnice) naj bi u?enci utrjevali oziroma spoznavali snov iz naslednjih vsebin u?nega na?rta za posamezne razrede devetletke:

  • prehranjevalni spleti za 5. razrede (Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru)
  • travniki za 6. razrede (Travniki na Cerkniškem jezeru),
  • žive meje za 6. razrede (Žive meje na Cerkniškem jezeru),
  • življenjska pestrost za 8. razrede (Notranjski regijski park) in
  • dinarske pokrajine za 9. razrede (Ljubljanica, reka sedmerih imen).

U?ne liste in navodila najdete pod zavihkom Izobraževanje .

Pri reševanju u?nih listov so v pomo? tudi u?na gradiva, ki jih prav tako najdete pod zavihkom Izobraževanje. U?na gradiva trenutno obsegajo tri teme: Pravljica o nesre?ni ljubezni, Rastline Cerkniškega jezera ter Ljubljanica, reka sedmerih imen. V pripravi pa je še ?etrto gradivo - Žive meje, ki bo na spletnih straneh na voljo predvidoma do konca oktobra.

Vabljeni k ogledu in uporabi omenjenih u?nih gradiv ter u?nih listov in navodil.

Primer u?nega lista

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si