Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Renaturacija Goriškega Breži?ka in Tresenca

V mesecu avgustu je Notranjski regijski park pri?el z izvedbo poskusne renaturacije dveh vodotokov Cerkniškega jezera, ki sta bila v preteklosti regulirana ob poskusih osušitve jezera.

Po projektu LIFE 06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero je bilo za poskusno renaturacijo na?rtovanih po 500 m  dolžine Goriškega Breži?ka in Tresenca. Ker je bilo letošnje leto zaradi majhne koli?ine padavin zares naklonjeno izvedbi renaturacijskih del, so bila dela izvedena celo v ve?jih dolžinah od predvidenih. Vodostaj je bil namre? dovolj nizek, da je bil možen tako dostop mehanizacije na teren kot tudi sama dela.

Goriški Breži?ek je bil tako povrnjen v nekdanje struge v dolžini približno 500 m v zgornjem toku in še v dolžini 200 m v spodnjem toku.

Renaturacija Tresenca je bila nekoliko težja, saj v njem ostane voda preko celega leta. Kljub temu je renaturacija uspela v dolžini približno 650 m v zgornjem toku. Dela se je izvedlo do dela vodotoka, kjer uspeva beli lokvanj (Nymphaea alba). Ta del bo zaradi enega redkih naravnih rastiš? lokvanja pri nas tudi v prihodnje ostal nespremenjen.

Ve? o renaturaciji si lahko preberete tukaj.

Renaturacija Goriškega Breži?ka

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si