Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
RAZISKOVALNI TABOR "Rakov Škocjan 2009"

Notranjski regijski park organizira med 3. in 12. julijem 2009 mednarodni raziskovalni tabor za u?ence osnovnih in srednjih šol, stare med 15 in 18 let. Tabora se bo udeležilo 24 mladih, glavni namen tabora pa bo spoznavanje in doživljanje narave presihajo?ega Cerkniškega jezera ob delu v razli?nih raziskovalnih skupinah. To bo že tretji raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka zapovrstjo, slovenskim šolarjem pa se bodo tokrat pridružili tudi hrvaški.

Udeleženci tabora bodo delali v naslednjih šestih razli?nih skupinah:
- skupina za bioindikacijo zra?ne onesnaženosti s pomo?jo epifitskih lišajev (mentorica Meta Von?ina Gnezda),
- botani?na skupina (mentorica Tina Petras Sackl),
- skupina za popis naravne in kulturne dediš?ine (mentorica Tanja Vasilevska),
- skupina za analizo vodotokov (mentorica Saša Drobni?),
- zeliš?arska skupina (mentorica Manca Knap) ter
- fotografska skupina (mentor Tine Schein).

Mladi bodo ob koncu tabora pripravili zaklju?na poro?ila posameznih skupin ter svoje rezultate in delo predstavili svojim staršem in povabljenim gostom na zaklju?ni predstavitvi.

Mladi raziskovalci pri delu

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si