Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Sestanek projektnega sveta

11. decembra 2008 se je ?etrti? zapovrstjo sestal projektni svet, ki nadzoruje potek projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero v Notranjskem regijskem parku. Vodja projekta, gospa Irena Likar, je ?lanom sveta predstavila akcije v sklopu projekta in napredek na posameznih akcijah. Pokazala je tudi primer panojev za mobilno razstavo o projektu in Cerkniškem jezeru ter primer delovnega lista z gradivom, ki so v pripravi za u?ence naravovarstvene mre×e šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka. ?lani projektnega sveta so izrazili zadovoljstvo nad potekom in napredkom parka na projektu.

Sestanek 4. projektnega sveta

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si