Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Obisk Evropske komisije

Notranjski regijski park sta 12. septembra 2008 obiskali članici Evropske komisije za nadzor napredka pri projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero", ki ga v parku izvajamo že dobro leto in pol. Obiska so se udeležili poleg vseh zaposlenih na projektu LIFE tudi predstavniki projektnih partnerjev (iz Ministrstva za okolje in prostor, Inženiringa za vode, Biotehniške fakultete in Občine Cerknice).
Direktor Notranjskega regijskega parka, Valentin Schein, je vsem prisotnim predstavil park, vodja projekta LIFE, Irena Likar, pa je podrobno po akcijah predstavila poročilo o napredku projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero". Predstavnici komisije sta pregledali tudi vso dokumentacijo, vodenje računov in izvajanje večjih nakupov. Ugotovili sta, da Notranjski regijski park korektno izvaja vse aktivnosti, načrtovane v projektu LIFE, in da vse akcije potekajo v skladu s terminskim načrtom. Po končani predstavitvi parka in projekta ter po pregledu vse dokumentacije, sta si članici komisije z zaposlenimi ogledali še dele projektnega območja, na katerih potekajo določene akcije. Pohvalili sta delo parka in izrazili navdušenje nad lepotami in ohranjenostjo narave Notranjskega regijskega parka ter Cerkniškega jezera.

Članici Evropske komisije med predstavitvijo projekta LIFE

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si