Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Novice Notranjskega regijskega parka

Izšla je tretja številka Novic Notranjskega regijskega parka, ki je v celoti posve?ena rastlinskemu svetu. Zaradi stalnega spreminjanja vodnega režima na jezeru, se na tem obmo?ju namre? izmenja veliko razli?nih vrst rastlin z zelo razli?nimi zahtevami za rast in razvoj. V tej številki so zato predstavljene nekatere najbolj zna?ilne in zanimive družine rastlin Cerkniškega jezera, poleg teh pa še prehodno barje Dujce ter vzroki za zaraš?anje Cerkniškega polja.

Naslovnica 3. številke Novic Notranjskega regijskega parka
Priložena dokumentacija:
Novice Notranjskega regijskega parka, št.3

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si