Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Pripravljena je projektna dokumentacija za renaturacijo vodotokov na Cerkniškem jezeru

Zimski ?as, ko narava po?iva, smo izkoristili za pripravo projektne naloge obnove vodotokov, ki so bili v preteklosti spremenjeni v osuševalnih posegih. Projektno nalogo smo pripravili skupaj s partnersko organizacijo Inženiring za vode d.o.o.. Na podlagi teh na?rtov bomo v ?asu projekta pilotsko obnovili odseka potokov Goriški Breži?ek in Tresenc ter ju tako vrnili v stare meandre. Na?rtovane obnove bodo prispevale k daljšemu zadrževanju vode na Cerkniškem jezeru in s tem k boljšim pogojem za živalske in rastlinske vrste ter njihove habitate.

Cerkniško jezero jeseni

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si