Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Na Dujcah redka vrsta orhideje

Na Dujcah je bila med conacijo habitatnih tipov potrjena  vrsta orhideje, loeslova grezovka (Liparis loeselli). Sicer je bila vrsta zaznana prvi? ×e leta 2005, vendar je njena uspešnost cvetenja odvisna od razmer v posameznih rastnih sezonah.  Ta vrsta je zaradi ogro×enosti uvrš?ena v Habitatno direktivo Nature 2000, saj raste zgolj na barjih. Ta pa so zaradi mnogih preteklih posegov ?loveka mo?no ogro×ena.

Loeslova grezovka na Dujcah.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si