Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Geodetske izmere terena

Na projektnem obmo?ju je skupina geodetov, ki za potrebe projekta renaturacije vodotokov pripravlja detajlne geodetske posnetke. V torek, 14. avgusta 2007, smo jih spremljali na zaklju?nih geodetskih meritvah ob potoku Äerovniš?ica. Na podlagi geodetskih posnetkov bo izdelan na?rt renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru.

Geodetske meritve na obmo?ju ÄerovniÜ?ice.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si