Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Kartiranje habitatnih tipov

Kartiranje habitatnih tipov
Karta habitatnih tipov

V okviru projekta LIFE "Presihajoče Cerkniško jezero" se je izvedlo podrobno kartiranje habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera.

Prisotnost in lokacijo posameznih habitatnih tipov si lahko ogledate v Karti habitatnih tipov, ki je priložena v PDF formatu spodaj. Prav tako spodaj najdete tudi Legendo h Karti habitatnih tipov.

Habitatni tipi na Cerkniškem jezeru
Priloena dokumentacija:
Karta habitatnih tipov na območju Cerkniškega jezera

 

Priloena dokumentacija:
Legenda h karti habitatnih tipov

 

Priloena dokumentacija:
Poenostavljena karta habitatnih tipov na Cerkniškem jezeru

 

Priloena dokumentacija:
Kartiranje habitatnih tipov - zaključno poročilo

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si