Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Izobraževanje > Uèni listi in navodila

Uèni listi in navodila

V okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajoče Cerkniško jezero smo v Notranjskem regijskem parku v juniju 2009 pripravili sklop učnih listov za učence in navodil za učitelje za pomoč pri obravnavi in utrjevanju različnih vsebin iz učnega načrta devetletke.

V sklopu je zajetih 5 različnih tem, in sicer: Prehranjevalni spleti, Travniki in Žive meje na Cerkniškem jezeru ter Notranjski regijski park in Ljubljanica, reka sedmerih imen.

Pri vsaki temi je posebej navedeno, za utrjevanje oziroma obravnavo katerih vsebin iz učnega načrta devetletke so izbrani učni listi in navodila primerni.

Vse priložene datoteke lahko natisnete in prosto uporabljate. Kakršno koli spreminjanje vsebine ali brisanje logotipov pa ni dovoljeno.

Za pomoč pri reševanju učnih listov in izvedbi naravoslovnih dni ali delavnic so namenjena tudi Učna gradiva na temo Ljubljanice, Pravljice o nastanku Cerkniškega jezera ter Rastlin in Živih mej na Cerkniškem jezeru.

Prehranjevalni spleti

 

S pomočjo učnega lista "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" učenci obravnavajo ali utrdijo snov učne vsebine Prehranjevalne verige in spleti pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 5. razredu devetletke. Navodila za učitelje so namenjena učiteljem kot pomoč pri izvedbi delavnice o prehranjevalnih spletih.

Datoteka "Učni list" je namenjena učencem, datoteka "Navodila za učitelje" pa učiteljem.

V okviru projekta LIFE Presihajoče Cerkniško jezero je Notranjski regijski park pripravil tudi didaktično igro Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru, ki lahko služi kot učni pripomoček pri obravnavi ali utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih. Pri predlaganem poteku dejavnosti v navodilih za učitelje, je omenjena didaktična igra nepogrešljiv učni pripomoček. Kartončke, ki sestavljajo igro, najdete TUKAJ.

Priloena dokumentacija:
Učni list za učence

 

Priloena dokumentacija:
Navodila za učitelje
Travniki na Cerkniškem jezeru

 

 S pomočjo učnega lista "Travniki na Cerkniškem jezeru" učenci ponovijo in utrdijo snov učne vsebine Travnik pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu devetletke. Navodila za učitelje so namenjena učiteljem kot pomoč pri izvedbi naravoslovnega dne na temo travišč na Cerkniškem jezeru.

Priloena dokumentacija:
Učni list za učence

 

Priloena dokumentacija:
Navodila za učitelje
Žive meje

 

 S pomočjo učnega lista Žive meje na Cerkniškem jezeru učenci spoznavajo in utrdijo snov o živih mejah učne vsebine Žive meje, zelenice in parki pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu devetletke. Navodila za učitelje so namenjena učiteljem kot pomoč pri izvedbi naravoslovnega dne na temo živih meja na Cerkniškem jezeru.

Priloena dokumentacija:
Učni list za učence

 

Priloena dokumentacija:
Navodila za učitelje
Notranjski regijski park

 

S pomočjo učnega lista Notranjski regijski park učenci utrdijo znanje iz učne teme Življenjska pestrost pri predmetu Biologija v 8. razredu devetletke, delno pa tudi ponovijo in utrdijo znanje iz zgodovine (7. in 8. razred) in geografije (9. razred). Učni list se lahko uporabi kot učni pripomoček pri interdisciplinarni ekskurziji po Notranjskem regijskem parku ali krasu.

Priloena dokumentacija:
Učni list za učence

 

Priloena dokumentacija:
Navodila za učitelje
Ljubljanica

 

Učni list Ljubljanica, reka sedmerih imen je namenjen utrjevanju znanja učne vsebine Naravnogeografske enote Slovenije - Dinarske pokrajine pri predmetu Geografija v 9. razredu devetletke. Učencem je kot vir informacij za reševanje učnega lista na voljo Učno gradivo – Ljubljanica, reka sedmerih imen, ki ga najdete na strani Učna gradiva (tukaj). Ob prebiranju Učnega gradiva – Ljubljanica, bodo učenci dobili boljšo predstavo o poteku reke Ljubljanice in pokrajini, skozi katero se le-ta pretaka. V omenjenem učnem gradivu je sicer poudarek na svetovno znanem presihajočem Cerkniškem jezeru.

Učni list Ljubljanica lahko učenci rešijo samostojno kot način utrjevanja znanja o dinarskih pokrajinah, lahko pa služi tudi kot učni list na interdisciplinarni ekskurziji po dinarskem svetu. V primeru, da poteka ekskurzija tudi po Notranjskem regijskem parku, je na voljo tudi Učni list Notranjski regijski park.

Priloena dokumentacija:
Učni list za učence

 

Priloena dokumentacija:
Navodila za učitelje

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si