Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Načrti upravljanja

Načrti upravljanja

 

Priloena dokumentacija:
Načrt upravljanja za projektno območje Presihajoče Cerkniško jezero

 

Priloge Načrta upravljanja

 

Priloena dokumentacija:
Opisi ptic, na podlagi katerih je Cerkniško jezero vključeno v omrežje območij Natura 2000

 

Priloena dokumentacija:
Opisi živalskih vrst s seznama vrst Natura 2000, ki se pojavljajo na Cerkniškem jezeru

 

Priloena dokumentacija:
Poenostavljena karta habitatnih tipov na Cerkniškem jezeru

 

Priloena dokumentacija:
Načrt renaturacije vodotokov 1

 

Priloena dokumentacija:
Načrt renaturacije vodotokov 2

 

Priloena dokumentacija:
Načrt renaturacije vodotokov 3

 

Priloena dokumentacija:
Načrt renaturacije vodotokov 4

 

Priloena dokumentacija:
Načrt renaturacije vodotokov 5

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si