Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > F: Celotni potek projekta in nadzor

F: Celotni potek projekta in nadzor
F1: Vodenje projekta

Projekt koordinira projektni vodja, ki zagotavlja časovno dinamiko projekta, usklajuje delovne procese ter nadzira delo celotne projektne skupine. Učinkovitost projektne koordinacije se izkazuje skozi uspešno izvedene projektne aktivnosti.

F2: Monitoring in evalvacija projekta

V okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" je bil ustanovljen projektni svet, sestavljen iz predstavnikov projektne skupine, lokalne skupnosti ter projektnih partnerjev. Člani projektnega sveta spremljajo delo na projektu in se sestajajo na rednih letnih sestankih. Do sedaj je bilo skupno 5 sej projektnega sveta.

V septembru 2008 sta Notranjski regijski park obiskali predstavnici evropske komisije za projekte LIFE Narava, ki sta podrobno pregledali delo na projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero"  ter ujemanje s časovnimi termini, določenimi po projektu.

Predstavitev dela na projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" predstavnicama evropske komisije za LIFE projekte

 

Predstavitev dela na terenu...

V času trajanja projekta LIFE je projektno ekipo večkrat obiskal ali kontaktiral tudi monitor LIFE projektov za Slovenijo, ki je zadolžen za spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta v skladu z načrti. Potek projekta prav tako spremlja tudi predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ga. Julijana Lebez Lozej.

Nadzor nad potekom projekta: obisk dr. Mitje Kaligariča, monitorja LIFE projektov ter ge. Julijane Lebez Lozej z Ministrstva za okolje in prostor

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si