Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > C: Nepovratno upravljanje

C: Nepovratno upravljanje
C1: Zaščita barja Dujce pred zaraščanjem s smreko in borom

Bazična barja so eden od življenjskih prostorov z izjemnim pomenom za posebej prilagojene rastline in živali. Zaradi svoje občutljivosti in redkosti so taka barja na spisku habitatov, na podlagi katerih se določijo območja Natura 2000.
Dujce so eno največjih barij v Sloveniji, vendar se to območje v zadnjih letih pospešeno zarašča. Glavni razlog za zaraščanje je predvsem nižji nivo talne vode, ki je posledica regulacije potoka Goriški Brežiček. Zaradi majhne nosilnosti barjanskih tal je strojno odstranjevanje zarasti nemogoče, zato je delo potrebno opravljati ročno. Cilj te akcije je odstraniti zarast smreke in bora, z namenom ohranitve barja ter ponovne vzpostavitve gnezdenja kozice (Gallinago gallinago) in velikega škurha (Numenius arquata) na Dujcah.
 
Decembra 2007 je Notranjski regijski park izvedel odmevno predbožično akcijo odstranjevanja borovcev in smrečic na barju Dujce.  Akcije ''Izberi si božično drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru'' se je udeležilo skoraj 100 udeležencev, ki so očistili 1,5 ha zaraščene površine na Dujcah. V letu 2008 se je očistilo 15 ha površin, v letu 2009 pa še 2 ha površin.

Udeleženca akcije "Izberi si božično drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru" pri delu...
C2: Renaturacija potoka Goriški Brežiček

Obnova nekdanje struge Goriškega Brežička se je pričela v avgustu 2009, ko je dlje časa trajajoča suša omogočila dostop ustrezne mehanizacije do stare struge. Renaturacijo smo izvedli na približno 500 m dolgem odseku v zgornjem toku ter 200 m v spodnjem toku, pred izlivom v Lipsenjščico. Dela so bila s tem celo presežena od predvidenih po projektu.
Obnova nekdanjih meandrov Goriškega Brežička je bistvenega pomena za vzdrževanje barja na Dujcah, saj ta potok napaja barje v času, ko jezero presahne.

Regulirana struga Goriškega Brežička

 

Obnavljanje stare struge Goriškega Brežička

 

Obnovljena stara struga Goriškega Brežiæka v spodnjem toku
C3: Renaturacija potoka Tresenec

S poskusno renaturacijo tega potoka želimo dvigniti nivo talne vode in s tem omogočiti obnovo barja v smeri proti Zadnjemu kraju ter pridobiti izkušnje za izvedbo obsežne renaturacije Stržena pri Črnih mlakah in Belem bregu. Tresenec je edini površinski vodotok na območju Cerkniškega jezera, ki se nikoli ne presuši in je tako izjemnega pomena za vodne živali ter vodno in obrežno rastlinstvo.

Obnova nekdanje struge Tresenca je bila izvedena avgusta 2009 na dolžini 650 m od izvira v smeri proti požiralnikom Levišča.

Tresenec v zgornjem toku

 

Ob obnovljeni stari strugi Tresenca...

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si