Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in dosežki > B: Odkup ali zakup zemljišè oz. zemljiških pravic

B: Odkup ali zakup zemljišè oz. zemljiških pravic
B1: Priprava dokumentacije za odkup zemljišč

Pred odkupom zemljišč na območju Cerkniškega jezera je bilo potrebno pripraviti obsežno dokumentacijo ter pridobiti različna soglasja za odobritev nakupa in sklenitev prodajne pogodbe pri notarju.

Potrebna dokumentacija vsebuje:
- privolitev lastnika zemljišča v prodajo
- potrditev, da se kupec strinja s ponudbo
- načrte
- izpis iz zemljiške knjige
- privolitev Ministrstva za obrambo

Do sedaj je bilo v okviru projekta pripravljenih 110 svežnjev dokumentacije za odkup zemljišč na Cerkniškem jezeru, ki so namenjena trajnemu varovanju in ohranjanju narave.

B2: Odkup zemljišč na projektnem območju z namenom njihovega trajnega varovanja

Občina Cerknica je do sedaj na območju Cerkniškega jezera odkupila 161 ha kmetijskih zemljišč od predvidenih 250 ha. S tem je naredila korak k dolgoročnemu cilju lokalne skupnosti, to je k nakupu ozemlja z ogroženimi življenjskimi prostori. Pri odkupu je Občina uveljavljala predkupno pravico do nakupa zavarovanih območij. Lastništvo teh zemljišč je Občina Cerknica prenesla na Notranjski regijski park, ki se je ob tem obvezal k njihovemu trajnemu varstvu.

Zaradi opuščanja tradicionalnega načina kmetovanja, je odkup in skrb za ta zemljišča pravzaprav edini način varstva travniških in drugih ogroženih habitatov na območju Cerkniškega jezera.

Košnja travinje na poplavnem območju Cerkniškega jezera

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si