Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Grožnje

Grožnje

V projektu smo se osredotočili na tri glavne grožnje, ki ogrožajo naravo Cerkniškega jezera.

Spremenjen vodni režim

Spremenjen vodni režim na Cerkniškem jezeru je posledica posegov v vodotoke ter požiralne in ponorne jame. S temi ukrepi so v preteklosti želeli izsušiti močvirnata območja in tako povečati pridelovalni potencial kmetijskih zemljišč. Spremenjen vodni režim se kaže kot nižji in krajši vodostaj jezera ter nepredvidljivo nihanje vodne gladine, kar neugodno vpliva na številne rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate.

 

Regulirana struga Goriškega Brežička
Opuščanje košnje

Z izrazitim opuščanjem kmetovanja na Cerkniškem polju se je zmanjšalo tudi obdelovanje in košnja zemljišč, kar je privedlo do zaraščanja mokrotnih travnikov in s tem izgubo primernega življenjskega prostora za številne ogrožene živali in rastline.

Območja, kjer talna voda ni tako visoka in so poplave redkejše, se zaraščajo z visokim steblikovjem in lesnimi rastlinami. Območja, ki pa so redno poplavljena, se zaraščajo s trstičjem. S tem se spreminja življenjsko okolje mnogih ogroženih vrst ptic, metuljev in rastlin. Ogrožena pa so tudi redka življenjska okolja, kot je bazično nizko barje Dujce.

Svetovno ogroženi kosec (Crex crex)
Pomanjkljivo poznavanje narave ter pomena naravovarstva

Pomanjkljivo poznavanje naravne dediščine ter pomena varovanja in ohranjanja narave med prebivalci ima lahko za posledico neprimeren odnos do narave in njenega varovanja. Na drugi strani pa pozitiven odnos zagotavlja podporo in sodelovanje lokalnega prebivalstva pri izvajanju naravovarstvenih aktivnosti in trajnostnem razvoju območja nasploh. Pri tem ima pomembno vlogo izobraževanje mladih, saj bodo v prihodnosti ravno oni tisti, ki bodo odločali o usodi narave.

Vožnja med požiralniki v Rešetu kot primer neprimernega ravnanja

To so tri glavne grožnje, ki jih poskušamo s številnimi akcijami v tem projektu odpravljati.

Neposredna izkušnja z živalmi

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si