Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Povzetek projekta

Povzetek projekta

Za Cerkniško jezero je najbolj značilno njegovo presihanje, zaradi česar so se na jezeru izoblikovale posebne naravne razmere, ki omogočajo veliko raznolikost rastlin in živali ter njihovih habitatov. V preteklosti so ljudje poskušali jezero preoblikovati in podrediti v svojo korist. Tako sta bili v prejšnjem stoletju prisotni tako ideja o njegovi stalni ojezeritvi kot ideja o izsušitvi. Izvedenih je bilo veliko posegov v vodotoke in ponorne jame Cerkniškega jezera, ki imajo za posledico spremenjen vodni režim.
Dejavniki, ki ogrožajo biotsko pestrost na projektnem območju so poleg spremenjenih strug vodotokov tudi opuščanje košnje in pomanjkljivo poznavanje narave. Da bi te grožnje odpravili, v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajoče Cerkniško jezero" izvajamo številne naravovarstvene akcije, s katerimi skušamo zagotoviti ugodne pogoje za gnezditev ogroženih vrst ptic, za življenje dvoživk, metuljev in drugih živali ter za ohranjanje njihovih habitatov. S projektom vzpodbujamo prijaznejši odnos ljudi do narave in njene biotske raznovrstnosti ter tako pomembno prispevamo k učinkovitejšemu varstvu narave na tem območju.

Mladi raziskovalki, udeleženki raziskovalnega tabora, z mentorico

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si