Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Izobraževanje > Didaktièna igra Prehranjevalni spleti

Didaktièna igra Prehranjevalni spleti

Didaktična igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" je učni pripomoček, namenjen uporabi pri obravnavi učne vsebine "Prehranjevalne verige in spleti" pri predmetu Naravoslovje in tehnika v petem razredu devetletke.
Igro sestavlja 26 kartončkov z upodobljenimi rastlinami in živalmi, ki živijo na območju Cerkniškega jezera. Vsi ti organizmi se med seboj povezujejo v prehranjevalnem spletu in so odvisni drug od drugega. Učenci si okrog vratu nadenejo kartonček z določenim organizmom in za čas igre prevzamejo njegovo vlogo v prehranjevalnem spletu. Vsakdo si med prisotnimi organizmi poišče tiste, ki so lahko njegova hrana. Ob ugotavljanju medsebojnih povezav spoznavajo, kako zelo so organizmi povezani in odvisni drug od drugega.
Natančna navodila za igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" so opisana v priloženi datoteki, potek dejavnosti pa v razdelku Učni listi in navodila, pod zavihkom Dostopni dokumenti - Izobraževanje.

Kartončke za didaktično igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" si lahko obojestransko natisnete na papir (ali šeleshamer) A4 formata, nato pa liste razrežete na polovice. Tako dobite 26 različnih kartončkov (papir lahko plastificirate), ki jih preluknjate in obesite na primerno dolge vrvice (80 cm).

Didaktično igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" smo pripravili v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero. Služi kot nepogrešljiv učni pripomoček pri predlaganem poteku dejavnosti, opisanem v Navodilih za učitelje, v sklopu učnih listov in navodil "Prehranjevalni spleti". Sklopi učnih listov in navodil so dostopni pod zavihkom Dostopni dokumenti - Izobraževanje - Učni listi in navodila.

Kdo se s kom prehranjuje?
Priloena dokumentacija:
Navodila za igro

 

Priloena dokumentacija:
Kartončki za igro

 

Prehranjevalna veriga...

 

Primeri kartončkov

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno območje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si