Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta

Predstavitev projekta

Notranjski regijski park je leta 2006 pridobil sredstva iz evropskega finan?nega programa LIFE – Narava za izvedbo projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero".
Program LIFE – Narava sofinancira projekte, katerih namen je zaš?ititi in ohranjati ogrožene habitate ter živalske in rastlinske vrste, predvsem tiste, ki so vklju?eni v evropsko omrežje posebnih varstvenih obmo?ij - Natura 2000. Cerkniško jezero je opredeljeno kot obmo?je Natura 2000 tako na podlagi Direktive o habitatih kot na podlagi Direktive o pticah.

Pogled na Cerkniško jezero

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si