Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Povezave

Povezave

LIFE

NATURA 2000

Sofinancerji

LIFE

Ob?ina Cerknica

Ministrstvo za okolje in prostor

Projektni partnerji

Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta

In×eniring za vodo d.o.o.

Ostale povezave

Naravovarstvene organizacije:

Zavod za varstvo narave
DONDES
DOPPS
Ramsar.si
Zavod symbiosis

Parki v Sloveniji:

Park Škocjanske jame
Krajinski park Radensko polje
Kozjanski park
Ljubljansko barje
Triglavski narodni park
Krajinski park Gori?ko
Krajinski park Se?oveljske soline
Krajinski park Logarska dolina

Organizacije lokalnega pomena:

Radio 94 in NTR
Ob?ina Cerknica
RD Cerknica
Notranjski muzej Postojna

Mednarodne organizacije:

The Ramsar Convention
IUCN International Union for Conservation of Nature
CCN Consumer Citizenship Network


 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si