Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 

Dobrodošli na straneh projekta LIFE Narava 06 - Presihajoče Cerkniško jezero

Prišel je ?as, da Cerkniškemu jezeru povrnemo tisto, kar smo mu skozi stoletja odvzeli. S projektom LIFE Narava želimo poskrbeti, da bo dediš?ina naših prednikov ostala neokrnjena tudi našim zanamcem.

Aktualno
Na?rt upravljanja 04.05.10
V povezavi najdete Na?rt upravljanja za projektno obmo?je Presihajo?e Cerkniško jezero, v katerem so predstavljene družbene in gospodarske, geološke in geografske ter biotske zna?ilnosti tega, v svetovnem merilu, izjemnega obmo?ja....
 
Layman's report 04.05.10
V povezavi najdete Layman\'s report oz. poro?ilo za širšo javnost, v katerem so na kratko predstavljene vse akcije, ki smo si jih v okviru projekta Life - Presihajo?e Cerkniško jezero zadali in izvajali. To poro?ilo je povzetek omenjenega...
 
Akcijski plan renaturacije 04.05.10
V povezavi najdete Akcijski plan renaturacije vodotokov na Cerkniškem jezeru, ki je predstavljal osnovo za izvedbo del postopne renaturacije v preteklosti reguliranih vodotokov. V sklopu Life projekta - Presihajo?e Cerkniško...
 
Vodnik po rastlinskem svetu Cerkniškega jezera 15.03.10
Vodnik z naslovom Cvet skrivnosti z nazornimi barvnimi fotografijami in kratkim opisom predstavi 171 zna?ilnih rastlinskih vrst, ki jih lahko najdemo na potepu po Cerkniškem jezeru in njegovi bližnji okolici. Slike prikazujejo cveto?e...
 
Zgoš?enka 'Biserna ogrlica narave' 15.03.10
V okviru projekta LIFE – Narava 'Presihajo?e Cerkniško jezero' smo izdali zgoš?enko, ki uporabnika popelje v svet spremenljivih podob presihajo?ega jezera.Ob kon?anju projekta Life je bilo izdelanih 5000 ra?unalniških...
 
Monografija Cerkniško jezero 15.03.10
Monografija Cerkniško jezero  Ob zaklju?ku 3-letnega projekta LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajo?e Cerkniško jezero« smo izdali monografijo Cerkniško jezero. Barvne fotografije Valentina Scheina in Branka ?erveka...
 
"Spomin" 23.12.09
Z namenom popularizacije narave Cerkniškega jezera in okolice smo v Notranjskem regijskem parku v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero" pripravili in izdali igro "Spomin", ki jo bodo...
 
Sestal se je 6. projektni svet 23.12.09
V torek, 22. decembra 2009 se je še zadnji? sestal projektni svet, ki je v ?asu trajanja projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero nadziral izvajanje predvidenih projektnih aktivnosti ter usklajenost poteka s...
 
Rezultati ankete o delu parka 22.12.09
Pripravljena je analiza anket o delu parka, ki smo jo izdelali na podlagi prejetih izpolnjenih anket. Ogledate si jo lahko TUKAJ.Vsem, ki ste ankete izpolnili, se najlepše zahvaljujemo!...
 
Potujo?a razstava 04.12.09
Razstava 'Cerkniško jezero - ogledalo sveta' je od 3. do 11. decembra 2009 na ogled pred hotelom Rakov Škocjan. Prisr?no vabljeni!...
 
Cerkniško jezero znova v Postojni 16.11.09
Potujo?o fotografsko razstavo "Cerkniško jezero - ogledalo sveta", ki jo je Notranjski regijski park pripravil v okviru projekta LIFE 06 "Presihajo?e Cerkniško jezero" si od 18.11.2009 do 30.11. 2009 lahko...
 
Razpisna dokumentacija 13.11.09
Notranjski regijski park v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajo?e Cerkniško jezero« ponovno objavlja razpisno dokumentacijo za javno naro?ilo TISK IN GRAFI?NO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO...
 
Prekinitev postopka oddaje javnega naro?ila 10.11.09
Notranjski regijski park obveš?a vse zainteresirane ponudnike, da je z dnem 10.11.2009 prekinil postopek oddaje javnega naro?ila "Tisk in grafi?no oblikovanje knjige Cerkniško jezero". Postopek oddaje javnega naro?ila bo...
 
Razpisna dokumentacija 29.10.09
Notranjski regijski park v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajo?e Cerkniško jezero« objavlja razpisno dokumentacijo za javno naro?ilo TISK IN GRAFI?NO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«....
 
Monitoring projekta LIFE 23.10.09
Notranjski regijski park sta dne 21.10.2009 obiskala mag. Julijana Lebez Lozej iz Ministrstva za okolje in prostor ter dr. Mitja Kaligari?, monitor projektov LIFE Narava. Namen njunega obiska je bil oceniti napredek posameznih akcij v okviru...
 
Fotografska razstava o Cerkniškem jezeru na Oddelku za biologijo 21.10.09
Potujo?a fotografska rastava "Cerkniško jezero - ogledalo sveta" se je 13. oktobra 2009 iz gradu Snežnik preselila v avlo Oddelka za biologijo v Ljubljani, kjer bo ostala na ogled do sredine novembra.Razstava je bila narejena v...
 
Didakti?na igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" 13.10.09
Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero za u?ence 5. razredov devetletke pripravil didakti?no igro z naslovom "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru", ki...
 
Anketa o delu parka 12.10.09
Ker se projekt LIFE 06/NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero", ki ga Notranjski regijski park izvaja od januarja 2007, približuje koncu, smo pripravili anketo o delu parka v okviru projekta LIFE 06.Vse, ki živite na obmo?ju...
 
Za najmlajše 21.09.09
Zelo pomemben del aktivnosti v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero zavzema tudi delo z mladimi. Ker pri vseh naših oblikah sodelovanja s šolami nismo pozabili niti na predšolske otroke, smo...
 
U?ni listi in navodila 21.09.09
Notranjski regijski park je ob koncu lanskega šolskega leta v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero pripravil sklop u?nih listov za u?ence in navodil za u?itelje iz petih razli?nih tem. U?ni listi so...
 
Koledar za šol. leto 2009/10 10.09.09
Notranjski regijski park je ob za?etku novega šolskega leta za popotnico u?encem in u?iteljem pripravil koledar za šol. leto 2009/10 z vpisanimi vsemi pomembnejšimi dnevi v šolskem letu.Koledar najdete pod zavihkom...
 
Izšla nova številka Novic Notranjskega regijskega parka 09.09.09
V za?etku septembra je Notranjski regijski park izdal že 6. številko Novic Notranjskega regijskega parka, ki je nastala v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero. Uvod v novo številko Novic je napisala...
 
Cerkniško jezero na gradu Snežnik 07.09.09
Potujo?o fotografsko razstavo "Cerkniško jezero - ogledalo sveta", ki jo je pripravil Notranjski regijski park v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero, si od 4.9.2009 do 4.10.2009 lahko...
 
Renaturacija Goriškega Breži?ka in Tresenca 07.09.09
V mesecu avgustu je Notranjski regijski park pri?el z izvedbo poskusne renaturacije dveh vodotokov Cerkniškega jezera, ki sta bila v preteklosti regulirana ob poskusih osušitve jezera.Po projektu LIFE 06/NAT/SLO/000069...
 
Urniki za novo šolsko leto 01.09.09
Za popotnico v novo šolsko leto smo za u?ence in u?itelje pripravili namizne urnike z razli?nimi motivi iz Notranjskega regijskega parka, ki si jih lahko prosto natisnete in uporabite.Urnike najdete pod zavihkom Izobraževanje oziroma ?e...
 
Potujo?a fotografska razstava 14.08.09
Potujo?o fotografsko razstavo o Cerkniškem jezeru in projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero si do 24. avgusta 2009 še lahko ogledate v Živalskem vrtu v Ljubljani, od 25. do 31. avgusta 2009 pa bo razstava...
 
Renaturacija vodotokov na Cerkniškem jezeru 07.08.09
Med pomembnejše akcije v okviru projekta LIFE 06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero spada tudi poskusna renaturacija dveh, v preteklosti reguliranih vodotokov Cerkniškega jezera. Renaturacijo se bo v okviru...
 
Košnja mokrotnih travnikov 03.08.09
Notranjski regijski park je v mesecu avgustu pri?el z naravi prijazno košnjo na odkupljenih zemljiš?ih na obmo?ju Cerkniškega jezera. Trenutno se košnja izvaja na travnikih pri Gorenjem Jezeru....
 
Raziskovalni tabor "Rakov Škocjan 2009" 03.08.09
Med 3. in 12. julijem 2009 je v Rakovem Škocjanu potekal že tretji raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka zapovrstjo. Udeležilo se ga je 23 mladih iz Cerknice, Begunj, Blok, Starega trga, Ljubljane, Izole, Celja in ?abra...
 
Izšla nova številka Novic Notranjskega regijskega parka 01.07.09
Izšla je nova številka Novic Notranjskega regijskega parka, v katerih so prostor našli ka?ji pastirji, rastline Cerkniškega jezera ter ponori v Nartah. V uvodnem nagovoru pa te?e beseda o mokriš?ih in njihovem...
 
RAZISKOVALNI TABOR "Rakov Škocjan 2009" 24.06.09
Notranjski regijski park organizira med 3. in 12. julijem 2009 mednarodni raziskovalni tabor za u?ence osnovnih in srednjih šol, stare med 15 in 18 let. Tabora se bo udeležilo 24 mladih, glavni namen tabora pa bo spoznavanje in doživljanje...
 
Potujo?a fotografska razstava "Cerkniško jezero - ogledalo sveta" 24.06.09
Potujo?a fotografska razstava "Cerkniško jezero - ogledalo sveta", ki jo pripravlja Notranjski regijski park v okviru projekta LIFE 06/NAT/SLO/000069 »Presihajo?e Cerkniško jezero« bo od 24. junija do 2. julija...
 
Izlet na Cerkniško jezero 22.05.09
Notranjski regijski park vabi na vodeni ornitološko - botani?ni izlet na Cerkniško jezero, ki bo v torek, 9. junija 2009 ob 16.30. Dobimo se pred Mercator centrom, od kjer se bomo z avtomobili skupaj zapeljali proti jezeru.Dodatne...
 
OBVESTILO ZA TABOR 13.05.09
Obveš?amo, da smo za udeležbo na mednarodnem raziskovalnem taboru "Rakov Škocjan 2009" prejeli ve?je število prijav kot je mest, zato prijavljanje ni ve? možno.Vsem prijavljenim kandidatom za tabor pa sporo?amo, da...
 
Potujo?a fotografska razstava "Cerkniško jezero - ogledalo sveta" 24.04.09
Notranjski regijski park pripravlja v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero" potujo?o fotografsko razstavo z naslovom "Cerkniško jezero - ogledalo sveta". Na razstavi bo...
 
Izlet na Cerkniško jezero 09.04.09
Notranjski regijski park vabi na vodeni izlet na Cerkniško jezero, na katerem bomo opazovali in prepoznavali travniške in vodne ptice, ki gnezdijo na obmo?ju Cerkniškega jezera. Dobimo se v torek, 5.5.2009 ob 16.30 pred Mercator...
 
Predavanje: Plazilci iz okolice Cerknice 09.04.09
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje Miha Krofla o plazilcih, ki živijo ob Cerkniškem jezeru, na skalah, travnikih in robu gozda v okolici Cerknice.Predavanje bo v ?etrtek, 16.4.2009 ob 19. uri v...
 
Vodeni izlet na Cerkniško jezero 02.04.09
Vodeni izlet na Cerkniško jezero z opazovanjem ptic na in ob jezeru je prestavljen na torek, 7. aprila 2009.Dobimo se ob 16.30 pred Mercator centrom v Cerknici.VABLJENI!Dodatne informacije dobite na tel.: 051/642-541 ali 05/90-91-615 (Meta)....
 
Raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka "Rakov Škocjan 2009" 24.03.09
Notranjski regijski park tudi letos organizira raziskovalni tabor, ki bo potekal od 3. do 12. julija 2009 v Rakovem Škocjanu. Namenjen je u?encem, starim med 15 in 18 let. Ker je Cerkniško jezero del pore?ja reke Ljubljanice, bomo...
 
Vodeni izlet na Cerkniško jezero 13.03.09
Notranjski regijski park vas ponovno vabi na vodeni izlet na Cerkniško jezero, na katerem bomo s teleskopom in daljnogledi opazovali ptice ob in na jezeru. Dobimo se v torek, 24.3.2009 ob 16.30 pred Mercator centrom v Cerknici. Priporo?amo...
 
Predavanje: ŽIVI SVET AVSTRALIJE 02.03.09
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje Slavka Polaka o živem svetu Avstralije, ki ga je predavatelj spoznaval med enomese?nim potovanjem po tej najmanjši celini. Posebno pozornost bo v predavanju namenil...
 
Predavanje: SE?OVELJSKE SOLINE 04.02.09
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje Branka Korena o Se?oveljskih solinah in predvsem njihovem pti?jem svetu. Se?oveljske soline s svojimi številnimi in raznolikimi življenjskimi prostori nudijo dom veliko...
 
Sestanek projektnega sveta 15.12.08
11. decembra 2008 se je ?etrti? zapovrstjo sestal projektni svet, ki nadzoruje potek projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero v Notranjskem regijskem parku. Vodja projekta, gospa Irena Likar, je ?lanom sveta predstavila...
 
Izšla nova številka Novic Notranjskega regijskega parka 15.12.08
V mesecu decembru je izšla nova številka Novic Notranjskega regijskega parka, že ?etrta po vrsti. V njej je ob fotografijah in besedilih ponovno predstavljenih nekaj rastlin, ki uspevajo na obmo?ju Cerkniškega jezera, napisani...
 
Predavanje: RACE 10.12.08
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje Branka Korena o Se?oveljskih solinah in predvsem njihovem pti?jem svetu. Se?oveljske soline s svojimi številnimi in raznolikimi življenjskimi prostori nudijo dom veliko...
 
Predavanje: KUKAVI?EVKE CERKNIŠKEGA JEZERA 11.11.08
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje "Kukavi?evke Cerkniškega jezera", v katerem bo predavateljica Marjeta Cvetko poslušalcem predstavila ?udoviti svet divjih orhidej, ki uspevajo na...
 
Predavanje: KOLIKO PTIC ŽIVI NA NOTRANJSKEM 14.10.08
Notranjski regijski park in Notranjska sekcija DOPPS vabita na predavanje "Koliko ptic živi na Notranjskem",  ki bo v ?etrtek, 16.10.2008 ob 19h v predavalnici Knjižnice Jožeta Udovi?a v Cerknici. Predaval bo g. Tomaž Miheli?.Na...
 
Okrogla miza o Cerkniškem jezeru 14.10.08
Vabimo vas na okroglo mizo o Cerkniškem jezeru, ki bo v ?etrtek, 16. oktobra 2008 ob 9. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani.Na okrogli mizi bodo o Cerkniškem jezeru spregovorili trije strokovnjaki, vsak z...
 
Vodeni izlet na Cerkniško jezero - Ptice na Cerkniškem jezeru 07.10.08
Vabimo vas na 2. vodeni izlet na Cerkniško jezero, na katerem bomo s teleskopom in daljnogledi opazovali ptice ob in na jezeru. Dobimo se v torek, 14.10.2008 ob 16.30 pred Mercator centrom v Cerknici. Priporo?amo primerno terensko obutev in...
 
Obisk Evropske komisije 19.09.08
Notranjski regijski park sta 12. septembra 2008 obiskali ?lanici Evropske komisije za nadzor napredka pri projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero", ki ga v parku izvajamo že dobro leto in pol. Obiska so se...
 
Vodeni izleti na Cerkniško jezero 05.09.08
S septembrom ponovno vabimo na vodene izlete na Cerkniško jezero, na katerih boste udeleženci pod vodstvom biologov Notranjskega regijskega parka spoznavali naravo. Izleti bodo potekali predvidoma vsak drugi torek v mesecu, z izjemo prvega...
 
Raziskovalni tabor "Rakov Škocjan 2008" 10.07.08
V ?asu od 28. junija do 4. julija 2008 je Notranjski regijski park v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajo?e Cerkniško jezero organiziral drugi raziskovalni tabor za osnovno- in srednješolce, stare med 14 in 16 let....
 
Raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka "Rakov Škocjan 2008" 21.05.08
Notranjski regijski park tudi letos pripravlja Raziskovalni tabor v Rakovem Škocjanu, ki bo potekal od 28.6. do 4.7.2008. Udeleženci bodo v okviru razli?nih raziskovalnih skupin spoznavali in raziskovali obmo?je Cerkniškega...
 
Novice Notranjskega regijskega parka 25.04.08
Izšla je tretja številka Novic Notranjskega regijskega parka, ki je v celoti posve?ena rastlinskemu svetu. Zaradi stalnega spreminjanja vodnega režima na jezeru, se na tem obmo?ju namre? izmenja veliko razli?nih vrst rastlin...
 
Zgibanka o projektu 08.04.08
Izšla je zgibanka s kratko predstavitvijo projekta LIFE06/NAT/SI/000069 "Presihajo?e Cerkniško jezero", s katero želimo javnost seznaniti s projektom in njegovim namenom....
 
Pripravljena je projektna dokumentacija za renaturacijo vodotokov na Cerkniškem jezeru 21.03.08
Zimski ?as, ko narava po?iva, smo izkoristili za pripravo projektne naloge obnove vodotokov, ki so bili v preteklosti spremenjeni v osuševalnih posegih. Projektno nalogo smo pripravili skupaj s partnersko organizacijo Inženiring za vode...
 
Biološko - ornitološki krožek za otroke 20.02.08
Tudi v letošnjem letu bomo nadaljevali s popoldanskimi biološkimi ekskurzijami na Cerkniško jezero in v njegovo okolico, ki so namenjene tako otrokom kot tudi njihovim staršem. Udeleženci boste spoznavali razli?na...
 
Jeseniški in aachenski dijaki obiskali Notranjski regijski park 18.02.08
V sredo, 6. februarja 2008 je v okviru mednarodnega projekta Okolje gradi mostove – mladi v evropskem dialogu Notranjski regijski park obiskalo štirideset dijakov z Jesenic in nemškega mesta Aachen. Predstavili smo jim delovanje...
 
Predboži?na akcija ve? kot uspešna 24.12.07
Sobotna akcija ''Izberi si boži?no drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru''je bila zelo uspešna. Že v zgodnjih dopoldanskih urah se je navkljub temperaturam, ki so segale krepko pod lediš?e, zbralo...
 
Izberi si boži?no drevo in pomagaj ohraniti prehodno barje Dujce na Cerkniškem jezeru 05.12.07
V soboto, 22. decembra 2007 ob 10. uri vabljeni na Dujce.V Notranjskem regijskem parku bomo v predprazni?nem ?asu v okviru projekta organizirali predboži?no akcijo odstranjevanja borovcev in smre?ic iz prehodnega barja Dujce. Akcija bo potekala v...
 
Novice Notranjskega regijskega parka 04.12.07
Izšla je druga številka Novic Notranjskega regijskega parka. V njej predstavljamo pretekle posege na Cerkniškem jezeru, sodelovanje cerkniške šole na otroškem bazarju, projekt Po žabjih skokih,...
 
Na Dujcah redka vrsta orhideje 04.12.07
Na Dujcah je bila med conacijo habitatnih tipov potrjena  vrsta orhideje, loeslova grezovka (Liparis loeselli). Sicer je bila vrsta zaznana prvi? že leta 2005, vendar je njena uspešnost cvetenja odvisna od razmer v...
 
Vodeno opazovanje ptic 25.09.07
Notranjski regijski park organizira 5. novembra 2007 vodeno opazovanje ptic po Cerkniškem jezeru. Zbrali se bomo ob 16. uri pred Mercator centrom v Cerknici. Izlet bo trajal predvidom 2 uri, vodil ga bo ornitolog Dejan Bordjan. Vodeno...
 
Novice Notranjskega regijskega parka 05.09.07
Novice Notranjskega regijskega parka, ki so jih na dom prejeli vsi ob?ani ob?ine Cerknica so sedaj na voljo tudi na naših spletnih straneh. V tej številki je predstavljen projekt LIFE06 NAT/SLO/000069 "Presihajo?e...
 
Geodetske izmere terena 17.08.07
Na projektnem obmo?ju je skupina geodetov, ki za potrebe projekta renaturacije vodotokov pripravlja detajlne geodetske posnetke. V torek, 14. avgusta 2007, smo jih spremljali na zaklju?nih geodetskih meritvah ob potoku Žerovniš?ica. Na...
 
Košnja 01.08.07
Prvi dan v avgustu smo na Cerkniškem jezeru za?eli s košnjo vlažnih travnikov....
 
Opravljene prve geološke meritve 26.07.07
Na južnem delu Cerkniškega jezera so potekale geološke raziskave, ki so potrebne za pripravo na?rta renaturacije izravnanih vodotokov. V prvi fazi so bile opravljene geološke vrtine na obmo?ju vodotokov Tresenec in...
 
Informativni tabli na Cerkniškem jezeru 23.07.07
Na Cerkniškem jezeru smo postavili dve informativni tabli, ki obveš?ata obiskovalce o vsebini projekta LIFE Narava III "Presihajo?e Cerkniško jezero"....
 
Raziskovalni tabor v Rakovem Škocjanu 09.07.07
V Rakovem Škocjanu se je  7. julija 2007 kon?al raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka. Tabora se je udeležilo 17 u?encev in dijakov iz Ob?ine Cerknica....
 
Ustanovitev mreže šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka 24.05.07
V Notranjskem regijskem parku smo 24. maja 2007, na evropski dan parkov, uradno razglasili mrežo šol in vrtcev parka. Na prireditvi smo predstavili na?rte parka na podro?ju naravovarstvenega ozaveš?anja otrok in mladostnikov ter...
 
 ...
 

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo?je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si