Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Vodnik po rastlinskem svetu CerkniŇ°kega jezera

Vodnik z naslovom Cvet skrivnosti z nazornimi barvnimi fotografijami in kratkim opisom predstavi 171 zna√®ilnih rastlinskih vrst, ki jih lahko najdemo na potepu po Cerkniškem jezeru in njegovi bliŇĺnji okolici. Slike prikazujejo cveto√®e rastline, ki smo jih za boljšo preglednost razvrstili po barvi cvetov, znotraj barvnih sklopov pa po sorodnosti. Kratek opis vklju√®uje glavne zna√®ilnosti, po katerih se vrsta lo√®i od drugih, √®as cvetenja in ekološke zahteve vrste ter njeno razširjenost in ogroŇĺenost v Sloveniji. V knjiŇĺico so vklju√®ene pogoste in opazne rastline, pa tudi tiste bolj redke in ogroŇĺene, take, ki jih ve√®krat spregledamo kot ne.

ŇĹepni vodnik na kratko predstavi tudi izjemnost in neponovljivost presihajo√®ega Cerkniškega jezera in njegov pomen pri ohranjanju in varovanju izginjajo√®ih Ňĺivljenjskih prostorov, poleg tega pa še naše cilje in aktivnosti, ki bodo pripomogli k varstvu narave.
 
Natisnili smo ga v 10 000 izvodih. Namenjen je predvsem ljudem, ki Ňĺelijo narediti prve korake v spoznavanju rastlinstva Slovenije z uporabo enostavnega slikovnega klju√®a za dolo√®anje vrst. Uporabljali ga bodo lahko tako obiskovalci jezera, ki si Ňĺelijo sami raziskovati naravo kot tudi u√®itelji in u√®enci v okviru razli√®nih dejavnosti.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si