Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
ZgoŇ°√®enka 'Biserna ogrlica narave'

V okviru projekta LIFE – Narava 'Presihajo√®e Cerkniško jezero' smo izdali zgoš√®enko, ki uporabnika popelje v svet spremenljivih podob presihajo√®ega jezera.
Ob kon√®anju projekta Life je bilo izdelanih 5000 ra√®unalniških zgoš√®enk z naslovom 'Biserna ogrlica narave'. Namenjene so brezpla√®ni promociji projekta in Notranjskega regijskega parka, predvsem pa narave same in dvigu naravovarstvene zavesti zlasti med mladimi. Na zgoš√®enki je 550 digitalnih fotografij, ki so v nadaljnji uporabi lahko velik pripomo√®ek pri delu in u√®enju v osnovnih ter srednjih šolah. Ra√®unalniška zgoš√®enka v sliki in besedi predstavlja izjemno bogato naravno in kulturno dediš√®ino Notranjskega regijskega parka in na√®rtovane ter izvedene akcije v sklopu projekta.
 
CD je namenjen obiskovalcem razstav o Cerkniškem jezeru, strokovni javnosti, predvsem pa osnovnošolcem kot ciljni populaciji, ki mora spoznati na√®ine varstva narave.
CD bodo v √®asu projekta dobili vsi osnovnošolci znotraj Notranjskega regijskega parka in v okoliških šolah. Del zgoš√®enk pa je bil brezpla√®no razdeljen skupaj z Monografijo o Cerkniškem jezeru.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si