Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monografija CerkniŇ°ko jezero

Monografija Cerkniško jezero
 
Ob zaklju√®ku 3-letnega projekta LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajo√®e Cerkniško jezero« smo izdali monografijo Cerkniško jezero. Barvne fotografije Valentina Scheina in Branka √ąerveka na 130ih straneh spremljajo teksti, ki bralca nagovarjajo k premisleku o odnosu do varstva narave, v kateri Ňĺivijo. V delu smo tako predstavili 150-letna prizadevanja, da bi Cerkniško jezero podredili √®lovekovim potrebam, vanj smo vklju√®ili številna besedila obiskovalcev in raziskovalcev jezera, tudi teksta borca za ohranitev Cerkniškega jezera Pavla Kunaverja in biospeleologa Marka Aljan√®i√®a. Zapisa o posebnostih in lepotah Cerkniškega jezera nikogar ne puš√®ata ravnodušnega. Ker nam ljudje ob jezeru v varstvu niso zapustili le narave, pa√® pa tudi bogato zgodovinsko, kulturno in etnološko dediš√®ino, smo v monografijo vklju√®ili tudi pripovedko o nastanku Cerkniškega jezera, kot jo je zapisal JoŇĺef ŇĹirovnik.
Monografijo zakljuèujemo s predstavitvijo Notranjskega regijskega parka in projekta
LIFE 06 NAT/SLO/OOOO69 »Presihajo√®e Cerkniško jezero«.
Ker smo Ňĺeleli, da monografijo prejmejo vsa gospodinjstva z obmo√®ja Notranjskega regijskega parka, so jo doma√®ini najprej prejeli v KnjiŇĺnici JoŇĺeta Udovi√®a Cerknica, nato pa je bila na voljo tudi uporabnikom knjiŇĺni√®nih enot v Novi vasi in Starem trgu. Javnosti smo knjigo predstavili 2. februarja, na svetovni dan mokriš√®. Cerkniško jezero z Rakovim Škocjanom in KriŇĺno jamo namre√® sodi med ramsarska obmo√®ja, torej predstavlja mokriš√®e svetovnega pomena.  15.000 izvodov monografije je do danes skoraj Ňĺe pošlo, kar pomeni, da monografija k varstvu narave in svojem odnosu do nje nagovarja številne bralce, predvsem doma√®ine, kar je dober obet za prihodnost Notranjskega regijskega parka.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si