Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Monitoring projekta LIFE

Notranjski regijski park sta dne 21.10.2009 obiskala mag. Julijana Lebez Lozej iz Ministrstva za okolje in prostor ter dr. Mitja Kaligari√®, monitor projektov LIFE Narava. Namen njunega obiska je bil oceniti napredek posameznih akcij v okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero, ki se s koncem letošnjega leta zaklju√®uje. Vodja projekta, Tanja Vasilevska, je prisotnim predstavila Ňĺe zaklju√®ene akcije, pri √®emer je izpostavila klju√®ni namen projekta, in sicer uspešno izvedeno botani√®no conacijo in poskusno renaturacijo vodotokov. Po kon√®ani predstavitvi je sledil ogled renaturiranih meandrov Goriškega BreŇĺi√®ka in Tresenca. Gosta sta ocenila, da projektne aktivnosti potekajo v skladu s √®asovnim in finan√®nim na√®rtom.

Ob obnovljeni strugi Tresenca

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si