Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
Didakti√®na igra "Prehranjevalni spleti na CerkniŇ°kem jezeru"

Notranjski regijski park je v okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero za u√®ence 5. razredov devetletke pripravil didakti√®no igro z naslovom "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru", ki sluŇĺi kot u√®ni pripomo√®ek pri obravnavi in utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih pri predmetu Naravoslovje in tehnika.

Didakti√®no igro sestavlja 26 karton√®kov z upodobljenimi razli√®nimi organizmi, ki Ňĺivijo na obmo√®ju Cerkniškega jezera in se med seboj povezujejo v prehranjevalnem spletu. Preko igre u√®enci odkrivajo številne medsebojne povezave in odvisnost organizmov drug od drugega.

Veè o didaktièni igri...

Primer kartonèkov, ki sestavljajo didaktièni igro

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si