Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
RAZISKOVALNI TABOR "Rakov ҆kocjan 2009"

Notranjski regijski park organizira med 3. in 12. julijem 2009 mednarodni raziskovalni tabor za u√®ence osnovnih in srednjih šol, stare med 15 in 18 let. Tabora se bo udeleŇĺilo 24 mladih, glavni namen tabora pa bo spoznavanje in doŇĺivljanje narave presihajo√®ega Cerkniškega jezera ob delu v razli√®nih raziskovalnih skupinah. To bo Ňĺe tretji raziskovalni tabor Notranjskega regijskega parka zapovrstjo, slovenskim šolarjem pa se bodo tokrat pridruŇĺili tudi hrvaški.

UdeleŇĺenci tabora bodo delali v naslednjih šestih razli√®nih skupinah:
- skupina za bioindikacijo zra√®ne onesnaŇĺenosti s pomo√®jo epifitskih lišajev (mentorica Meta Von√®ina Gnezda),
- botani√®na skupina (mentorica Tina Petras Sackl),
- skupina za popis naravne in kulturne dediš√®ine (mentorica Tanja Vasilevska),
- skupina za analizo vodotokov (mentorica Saša Drobni√®),
- zeliš√®arska skupina (mentorica Manca Knap) ter
- fotografska skupina (mentor Tine Schein).

Mladi bodo ob koncu tabora pripravili zaklju√®na poro√®ila posameznih skupin ter svoje rezultate in delo predstavili svojim staršem in povabljenim gostom na zaklju√®ni predstavitvi.

Mladi raziskovalci pri delu

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si