Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Aktualno

Aktualno
OBVESTILO ZA TABOR

Obvešèamo, da smo za udeležbo na mednarodnem raziskovalnem taboru "Rakov Škocjan 2009" prejeli veèje število prijav kot je mest, zato prijavljanje ni veè možno.

Vsem prijavljenim kandidatom za tabor pa sporoèamo, da bodo obvestilo o uspešnosti prijave prejeli najkasneje do 5.6.2009.

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmoèje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si