Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Anketa

Anketa

V novembru 2009 smo v Notranjskem regijskem parku pripravili in lokalnemu prebivalstvu razdelili ankete o delu parka v okviru projekta LIFE 06 "Presihajo√®e Cerkniško jezero". Z anketo smo Ňĺeleli dobiti povratno informacijo o poznavanju projekta in naravovarstvenih aktivnostih ter pridobiti mnenje lokalnega prebivalstva o kvaliteti našega dela.

Anketo je sestavljalo 9 vprašanj v zvezi z delom parka in poznavanjem projekta LIFE in njegovih aktivnosti. Ogledate si jo lahko v priloŇĺeni PDF datoteki. Anketa je bila objavljena na spletnih straneh projekta LIFE in Notranjskega regijskega parka, poslali smo jo vsem, ki so prijavljeni na prejemanje obvestil iz parka, obvestilo o anketi pa smo objavili tudi v lokalnem √®asopisu Notranjski mozaik. Kar nekaj anket smo tudi sami razdelili prebivalcem Cerknice. Kljub temu, da je bila anketa objavljena na spletnih straneh in na ta na√®in dostopna širši javnosti, smo nazaj prejeli le 134 anket, bodisi v elektronski ali tiskani obliki.

Delavnica z neposredno izkuŇ°njo
Priloěena dokumentacija:
Anketa o delu parka na projektu LIFE
Rezultati ankete

Na podlagi 134 izpolnjenih anket smo pripravili analizo, ki je pokazala, da ljudje veèinoma poznajo delo parka in veèino aktivnosti v okviru projekta LIFE.

Med ljudmi je najbolj poznan polletni bilten "Novice iz Notranjskega regijskega parka", kar je bilo tudi pri√®akovati, saj so izvode biltenov prejela vsa gospodinjstva v ob√®ini Cerknica. Velika ve√®ina tudi ve, da je Notranjski regijski park za šole organiziral naravoslovne dneve na Cerkniškem jezeru, za lokalno prebivalstvo pa še vodene izlete na jezero ter predavanja z naravovarstveno vsebino. Prav tako je med ljudmi tudi znano, da park z namenom trajnega varovanja odkupuje zemljiš√®a na obmo√®ju Cerkniškega jezera.

Ve√®ina anketirancev je za aktivnosti, ki jih je park izvajal v okviru projekta LIFE, izvedela iz regijskega √®asopisa "Notranjsko kraške novice", biltena "Novice Notranjskega regijskega parka" ter od prijateljev ali znancev. Precejšnje število anketirancev je za dogajanja v zvezi s projektom izvedelo tudi na spletni strani projekta LIFE, v lokalnem √®asopisu "Notranjski mozaik", preko Radia 94 in NTR ali elektronske pošte z obvestili iz parka.

Skoraj vsem (93%) obiskovalcem potujo√®e fotografske razstave "Cerkniško jezero - ogledalo sveta" je bila razstava zelo vše√® ali vše√®, marsikdo si Ňĺeli še takih razstav, predlagali pa so tudi, da bi ta razstava dobila stalno mesto nekje v Cerknici oziroma v bliŇĺini jezera.

Podrobnejše rezultate ankete si lahko ogledate v priloŇĺeni PDF datoteki.

Vsem, ki ste rešili anketo se najlepše zahvaljujemo.

Priloěena dokumentacija:
Rezultati ankete o delu parka v okviru projekta LIFE

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si