Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > Renaturacija

Renaturacija

V priloĹľeni PDF datoteki najdete Akcijski plan renaturacije vodotokov na obmoèju Cerkniškega jezera v celoti.

Priložena dokumentacija:
Akcijski plan renaturacije vodotokov na obmoèju Cerkniškega jezera

 

Priloge Akcijskega plana

 

Priložena dokumentacija:
Naèrt renaturacije vodotokov 1

 

Priložena dokumentacija:
Naèrt renaturacije vodotokov 2

 

Priložena dokumentacija:
Naèrt renaturacije vodotokov 3

 

Priložena dokumentacija:
Naèrt renaturacije vodotokov 4

 

Priložena dokumentacija:
Naèrt renaturacije vodotokov 5

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmoèje  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si