Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > F: Celotni potek projekta in nadzor

F: Celotni potek projekta in nadzor
F1: Vodenje projekta

Projekt koordinira projektni vodja, ki zagotavlja √®asovno dinamiko projekta, usklajuje delovne procese ter nadzira delo celotne projektne skupine. U√®inkovitost projektne koordinacije se izkazuje skozi uspešno izvedene projektne aktivnosti.

F2: Monitoring in evalvacija projekta

V okviru projekta LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e Cerkniško jezero" je bil ustanovljen projektni svet, sestavljen iz predstavnikov projektne skupine, lokalne skupnosti ter projektnih partnerjev. √ąlani projektnega sveta spremljajo delo na projektu in se sestajajo na rednih letnih sestankih. Do sedaj je bilo skupno 5 sej projektnega sveta.

V septembru 2008 sta Notranjski regijski park obiskali predstavnici evropske komisije za projekte LIFE Narava, ki sta podrobno pregledali delo na projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e Cerkniško jezero"  ter ujemanje s √®asovnimi termini, dolo√®enimi po projektu.

Predstavitev dela na projektu LIFE06/NAT/SLO/000069 "Presihajo√®e CerkniŇ°ko jezero" predstavnicama evropske komisije za LIFE projekte

 

Predstavitev dela na terenu...

V √®asu trajanja projekta LIFE je projektno ekipo ve√®krat obiskal ali kontaktiral tudi monitor LIFE projektov za Slovenijo, ki je zadolŇĺen za spremljanje in nadzor nad izvajanjem projekta v skladu z na√®rti. Potek projekta prav tako spremlja tudi predstavnica Ministrstva za okolje in prostor, ga. Julijana Lebez Lozej.

Nadzor nad potekom projekta: obisk dr. Mitje Kaligarièa, monitorja LIFE projektov ter ge. Julijane Lebez Lozej z Ministrstva za okolje in prostor

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si