Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Predstavitev projekta > Akcije in doseŇĺki > B: Odkup ali zakup zemljiŇ°√® oz. zemljiŇ°kih pravic

B: Odkup ali zakup zemljiŇ°√® oz. zemljiŇ°kih pravic
B1: Priprava dokumentacije za odkup zemljiŇ°√®

Pred odkupom zemljiš√® na obmo√®ju Cerkniškega jezera je bilo potrebno pripraviti obseŇĺno dokumentacijo ter pridobiti razli√®na soglasja za odobritev nakupa in sklenitev prodajne pogodbe pri notarju.

Potrebna dokumentacija vsebuje:
- privolitev lastnika zemljiš√®a v prodajo
- potrditev, da se kupec strinja s ponudbo
- na√®rte
- izpis iz zemljiške knjige
- privolitev Ministrstva za obrambo

Do sedaj je bilo v okviru projekta pripravljenih 110 sveŇĺnjev dokumentacije za odkup zemljiš√® na Cerkniškem jezeru, ki so namenjena trajnemu varovanju in ohranjanju narave.

B2: Odkup zemljiŇ°√® na projektnem obmo√®ju z namenom njihovega trajnega varovanja

Ob√®ina Cerknica je do sedaj na obmo√®ju Cerkniškega jezera odkupila 161 ha kmetijskih zemljiš√® od predvidenih 250 ha. S tem je naredila korak k dolgoro√®nemu cilju lokalne skupnosti, to je k nakupu ozemlja z ogroŇĺenimi Ňĺivljenjskimi prostori. Pri odkupu je Ob√®ina uveljavljala predkupno pravico do nakupa zavarovanih obmo√®ij. Lastništvo teh zemljiš√® je Ob√®ina Cerknica prenesla na Notranjski regijski park, ki se je ob tem obvezal k njihovemu trajnemu varstvu.

Zaradi opuš√®anja tradicionalnega na√®ina kmetovanja, je odkup in skrb za ta zemljiš√®a pravzaprav edini na√®in varstva travniških in drugih ogroŇĺenih habitatov na obmo√®ju Cerkniškega jezera.

KoŇ°nja travinje na poplavnem obmo√®ju CerkniŇ°kega jezera

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si