Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > IzobraŇĺevanje > Didakti√®na igra Prehranjevalni spleti

Didaktièna igra Prehranjevalni spleti

Didakti√®na igra "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" je u√®ni pripomo√®ek, namenjen uporabi pri obravnavi u√®ne vsebine "Prehranjevalne verige in spleti" pri predmetu Naravoslovje in tehnika v petem razredu devetletke.
Igro sestavlja 26 karton√®kov z upodobljenimi rastlinami in Ňĺivalmi, ki Ňĺivijo na obmo√®ju Cerkniškega jezera. Vsi ti organizmi se med seboj povezujejo v prehranjevalnem spletu in so odvisni drug od drugega. U√®enci si okrog vratu nadenejo karton√®ek z dolo√®enim organizmom in za √®as igre prevzamejo njegovo vlogo v prehranjevalnem spletu. Vsakdo si med prisotnimi organizmi poiš√®e tiste, ki so lahko njegova hrana. Ob ugotavljanju medsebojnih povezav spoznavajo, kako zelo so organizmi povezani in odvisni drug od drugega.
Natan√®na navodila za igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" so opisana v priloŇĺeni datoteki, potek dejavnosti pa v razdelku U√®ni listi in navodila, pod zavihkom Dostopni dokumenti - IzobraŇĺevanje.

Karton√®ke za didakti√®no igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" si lahko obojestransko natisnete na papir (ali šeleshamer) A4 formata, nato pa liste razreŇĺete na polovice. Tako dobite 26 razli√®nih karton√®kov (papir lahko plastificirate), ki jih preluknjate in obesite na primerno dolge vrvice (80 cm).

Didakti√®no igro "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" smo pripravili v okviru projekta LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero. SluŇĺi kot nepogrešljiv u√®ni pripomo√®ek pri predlaganem poteku dejavnosti, opisanem v Navodilih za u√®itelje, v sklopu u√®nih listov in navodil "Prehranjevalni spleti". Sklopi u√®nih listov in navodil so dostopni pod zavihkom Dostopni dokumenti - IzobraŇĺevanje - U√®ni listi in navodila.

Kdo se s kom prehranjuje?
Priloěena dokumentacija:
Navodila za igro

 

Priloěena dokumentacija:
Kartonèki za igro

 

Prehranjevalna veriga...

 

Primeri kartonèkov

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si