Notranjski regijski park
 
 

 

 

 

 

 

 
Dostopne datoteke > IzobraŇĺevanje > U√®ni listi in navodila

Uèni listi in navodila

V okviru projekta LIFE06/SLO/NAT/000069 Presihajo√®e Cerkniško jezero smo v Notranjskem regijskem parku v juniju 2009 pripravili sklop u√®nih listov za u√®ence in navodil za u√®itelje za pomo√® pri obravnavi in utrjevanju razli√®nih vsebin iz u√®nega na√®rta devetletke.

V sklopu je zajetih 5 razli√®nih tem, in sicer: Prehranjevalni spleti, Travniki in ŇĹive meje na Cerkniškem jezeru ter Notranjski regijski park in Ljubljanica, reka sedmerih imen.

Pri vsaki temi je posebej navedeno, za utrjevanje oziroma obravnavo katerih vsebin iz u√®nega na√®rta devetletke so izbrani u√®ni listi in navodila primerni.

Vse priloŇĺene datoteke lahko natisnete in prosto uporabljate. Kakršno koli spreminjanje vsebine ali brisanje logotipov pa ni dovoljeno.

Za pomo√® pri reševanju u√®nih listov in izvedbi naravoslovnih dni ali delavnic so namenjena tudi U√®na gradiva na temo Ljubljanice, Pravljice o nastanku Cerkniškega jezera ter Rastlin in ŇĹivih mej na Cerkniškem jezeru.

Prehranjevalni spleti

 

S pomo√®jo u√®nega lista "Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru" u√®enci obravnavajo ali utrdijo snov u√®ne vsebine Prehranjevalne verige in spleti pri predmetu Naravoslovje in tehnika v 5. razredu devetletke. Navodila za u√®itelje so namenjena u√®iteljem kot pomo√® pri izvedbi delavnice o prehranjevalnih spletih.

Datoteka "Uèni list" je namenjena uèencem, datoteka "Navodila za uèitelje" pa uèiteljem.

V okviru projekta LIFE Presihajo√®e Cerkniško jezero je Notranjski regijski park pripravil tudi didakti√®no igro Prehranjevalni spleti na Cerkniškem jezeru, ki lahko sluŇĺi kot u√®ni pripomo√®ek pri obravnavi ali utrjevanju snovi o prehranjevalnih verigah in spletih. Pri predlaganem poteku dejavnosti v navodilih za u√®itelje, je omenjena didakti√®na igra nepogrešljiv u√®ni pripomo√®ek. Karton√®ke, ki sestavljajo igro, najdete TUKAJ.

Priloěena dokumentacija:
Uèni list za uèence

 

Priloěena dokumentacija:
Navodila za uèitelje
Travniki na CerkniŇ°kem jezeru

 

 S pomo√®jo u√®nega lista "Travniki na Cerkniškem jezeru" u√®enci ponovijo in utrdijo snov u√®ne vsebine Travnik pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu devetletke. Navodila za u√®itelje so namenjena u√®iteljem kot pomo√® pri izvedbi naravoslovnega dne na temo traviš√® na Cerkniškem jezeru.

Priloěena dokumentacija:
Uèni list za uèence

 

Priloěena dokumentacija:
Navodila za uèitelje
ŇĹive meje

 

 S pomo√®jo u√®nega lista ŇĹive meje na Cerkniškem jezeru u√®enci spoznavajo in utrdijo snov o Ňĺivih mejah u√®ne vsebine ŇĹive meje, zelenice in parki pri predmetu Naravoslovje v 6. razredu devetletke. Navodila za u√®itelje so namenjena u√®iteljem kot pomo√® pri izvedbi naravoslovnega dne na temo Ňĺivih meja na Cerkniškem jezeru.

Priloěena dokumentacija:
Uèni list za uèence

 

Priloěena dokumentacija:
Navodila za uèitelje
Notranjski regijski park

 

S pomo√®jo u√®nega lista Notranjski regijski park u√®enci utrdijo znanje iz u√®ne teme ŇĹivljenjska pestrost pri predmetu Biologija v 8. razredu devetletke, delno pa tudi ponovijo in utrdijo znanje iz zgodovine (7. in 8. razred) in geografije (9. razred). U√®ni list se lahko uporabi kot u√®ni pripomo√®ek pri interdisciplinarni ekskurziji po Notranjskem regijskem parku ali krasu.

Priloěena dokumentacija:
Uèni list za uèence

 

Priloěena dokumentacija:
Navodila za uèitelje
Ljubljanica

 

U√®ni list Ljubljanica, reka sedmerih imen je namenjen utrjevanju znanja u√®ne vsebine Naravnogeografske enote Slovenije - Dinarske pokrajine pri predmetu Geografija v 9. razredu devetletke. U√®encem je kot vir informacij za reševanje u√®nega lista na voljo U√®no gradivo – Ljubljanica, reka sedmerih imen, ki ga najdete na strani U√®na gradiva (tukaj). Ob prebiranju U√®nega gradiva – Ljubljanica, bodo u√®enci dobili boljšo predstavo o poteku reke Ljubljanice in pokrajini, skozi katero se le-ta pretaka. V omenjenem u√®nem gradivu je sicer poudarek na svetovno znanem presihajo√®em Cerkniškem jezeru.

U√®ni list Ljubljanica lahko u√®enci rešijo samostojno kot na√®in utrjevanja znanja o dinarskih pokrajinah, lahko pa sluŇĺi tudi kot u√®ni list na interdisciplinarni ekskurziji po dinarskem svetu. V primeru, da poteka ekskurzija tudi po Notranjskem regijskem parku, je na voljo tudi U√®ni list Notranjski regijski park.

Priloěena dokumentacija:
Uèni list za uèence

 

Priloěena dokumentacija:
Navodila za uèitelje

 

Life
 
 
Pilcom Web Design '07

Aktualno  Predstavitev projekta  Projektno obmo√®je  Dostopne datoteke  Kontakt  Povezave  

Notranjski regijski park, Tabor 42, SI-1380 Cerknica, Slovenija, telefon: +386 (0)5 909 16 12, faks: +386 (0)1 709 06 33, email: info@notranjski-park.si